Loading...

Skriva kurs C

Här berättar jag om lite grammatik du behöver kunna när du skriver en text på kurs C. Jag berättar inte om allt.

VIP – Självstärkande kurs

VIP står för Viktig Intressant Person och är en kurs där man stärker självkänslan. Kursen riktar sig till dig som har psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning.